yim.com.tr
Yapı İnovasyon Merkezi

İstanbul'da Tarihi Yapıların Korunması Restorasyonu ve Güçlendirilmesi Sempozyumu

Yapı İnovasyon Merkezi (YİM), Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ve Uluslararası Proje Yönetimi Enstitüsü (UPYE) tarafından organize edilen “İstanbul’da Tarihi Yapıların Korunması, Restorasyonu ve Güçlendirilmesi” konulu sempozyum 31 Ekim Cumartesi günü Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall binasında gerçekleştirildi. Mimarlık, mühendislik ve sanat tarihi alanlarında çalışan profesyonellerin, akademisyenlerin ve üniversite öğrencilerinin büyük ilgi gösterdiği sempozyum üç ana oturumda yapıldı.

1. Oturum

YİM ve UPYE Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Mehmet Sait Cülfik ve İstanbul Vakıflar Bölge Müdürü Mürsel Sarı’nın açılış konuşmaları ile başlayan sempozyumdaki ilk oturumda konunun sanat tarihi ve mimarlık perspektifi ele alındı.

İstanbul'da Tarihi Yapıların Korunması

Bu oturumda Mimar Sinan Üniversitesi’nden Profesör Oğuz Ceylan yakın zamanda tamamlanan ve halen Beyoğlu Belediyesi hizmet binası olarak kullanılan VI. Daire Binası’nın koruma uygulaması ve çağdaş ek tasarımı süreçlerini anlatırken, İstanbul Üniversitesi’nden Profesör Baha Tanman ise İstanbul’da Osmanlı dönemi yapılarında gerçekleştirilen yakın tarihli restorasyonların sanat ve mimarlık tarihine katkılarını konu alan sunumunu katılımcılar ile paylaştı. Bu oturumdaki diğer konuşmacı olan Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden Yüksek Mimar Dr. Olcay Aydemir ise kültür varlıklarının korunması ve sürdürülmesi sürecindeki analiz çalışmaları ve yapılan uygulamaları bir çok örnek üzerinden detayları ile palaştı.
Prof.Dr. Oğuz Ceylan
Mimar Sinan Üniversitesi
Prof. Dr. Baha Tanman
İstanbul Üniversitesi
Dr. Olcay Demir
Vakıflar Genel Müdürlüğü

2. Oturum

İkinci oturumda ise tarihi yapıların korunmasının mühendislik perspektifinden değerlendirilmesi yapıldı.

İstanbul'da Tarihi Yapıların Güçlendirilmesi

Bu oturumda Boğaziçi Üniversitesi’nden Profesör Gülay Altay kültürel mirasın ve tarihi binaların korunmasının ancak, mimarların, mühendislerin, STK’ların, uygulamacıların, danışmanların ve yöneticilerin birlikte çalışmasıyla en doğru biçimde gerçekleştirilebileceğini vurgularken, sunumunda bir çok uygulama örneklerinden ve üniversitede yapılan akademik çalışmalardan örneklerle tarihi yapıların güçlendirilmesi konusunu katılımcılar ile paylaştı. Boğaziçi Üniversitesi’nden Profesör Turan Özturan ise yığma yapılarda malzeme testleri konusunu ilgili yönetmelikler çerçevesinde ve uygulama örnekleri ile detaylı bir şekilde katılımcılar ile paylaştı. Sempozyuma İstanbul Teknik Üniversitesi’nden katılan Profesör Alper İlki ise sunumunda tarihi yapılarda yapısal güvenliğin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi konusunu güncel restorasyon çalışmalarından Sivas Gökmedrese, Küçük Mustafa Paşa Hamamı, Küçük Mecidiye Camii, Molla Çelebi Camii projelerinden örneklerle anlattı.
Prof. Dr. Gülay Altay
Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Alper İlki
İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Turan Özturan
Boğaziçi Üniversitesi

3. Oturum

Son oturumda ise İstanbul’daki güncel iki önemli koruma projesinin, Fatih Camii Restorasyonu ve Haliç'teki Camialtı ve Taşkızak Tersane Bölgesi projelerinin sunumu yapıldı.

İstanbul'da Güncel Tarihi Koruma Örnekleri

Haliç’teki Camialtı ve Taşkızak Tersane bölgesinde yürütülen dönüşüm projesinin master projesi, projeyi yürütmekte olan Teğet Mimarlık tarafından sunuldu. Sunumu yapan Mimar Gökçen Erkılıç sunumunda, sanat tarihi, restorasyon, şehir planlama, yapım mühendisliği, kıyı mühendisliği, trafik mühendisliği ve peyzaj danışmanlarından oluşan geniş bir kadronun desteği ile yürüttükleri projede koruma odaklı bir çalışma yapıldığını, proje sahasındaki tüm tescilli yapılar ve tabiat varlıkları korunarak bölgenin günümüze kazandırılmaya ve tarihi birikimi ile geleceğe taşınmaya çalışıldığını vurguladı. Ayrıca projenin başta Tabiat ve Kültür Varlıkları Koruma Kurulları olmak üzere yetkili ve ilgili kurumların denetimi altında yürütüldüğü ve ön tasarımların ortaya çıkması ile de kamuoyu ile projenin paylaşılarak görüş ve katkıların projeye yansıtılacağı ve projenin katılımcı bir yaklaşımla olgunlaştırılacağı vurgulandı.
İstanbul’un en önemli güncel restorasyon projelerinden olan Fatih Camii restorasyonunu ise yapımcı firma olan Yılmaz Yapı Limited Şirketi’nden Yüksek Mimar Tuğba Keleş Ocakcan sundu. Ocakcan Fatih Camii’nin 1462-1470 yılları arasında Fatih Sultan Mehmet tarafından Mimar Sinaüddin Yusuf Bin Abdullah’a (Atik Sinan) yaptırılmış olduğunu ancak 1766 yılında vuku bulan büyük İstanbul depreminden sonra Sultan III. Mustafa tarafından caminin onarımının Mimar Tahir Ağa’ya yaptırıldığını ve caminin yeniden 1771 yılında ibadete açıldığını vurguladı. Yılmaz Yapı tarafından caminin tüm hasarlarının dikkatle tesbit edildiğini, onarım ve aslına uygun olarak restorasyonunun sanat tarihi, restorasyon ve yapım mühendisliği alanından profesör hocalardan oluşan danışma kurulunun gözetim ve onayı ile yapıldığını detayları ile aktardı.